Amazon Robotics je inovatívna technológia prepravy, ktorá pomohla miliónom ľudí na celom svete objednať si tovar od spoločnosti Amazon. V distribučnom centre sa balíky zvyčajne prepravujú po dopravníkovej linke alebo pomocou strojov, ktoré obsluhujú ľudia (napríklad vysokozdvižné vozíky). Podľa prístupu spoločnosti Amazon Robotics sa všetok tovar umiestňuje do mobilných zariadení. Hneď ako sa objednávka dostane do databázy, softvér zistí najbližšie automatické zariadenie riadené robotom k tovaru a vyšle ho, aby ho vyzdvihol. V centrách na spracovanie objednávok sa každý deň spracujú stovky objednávok. Čoraz väčšiu časť týchto balíkov zbiera, triedi a rozváža robot Robin spoločnosti Amazon. 

Robin pomocou nasávacieho chápadla vyberá balíky z dopravníkového pásu, potom ich skenuje a prenáša do jazdného robota, ktorý ich vedie k príslušnej nakladacej jednotke. Úloha robota je mimoriadne náročná vzhľadom na rýchlo sa meniace prostredie. V porovnaní s inými robotickými ramenami nie je Robin obmedzený na vykonávanie série vopred naprogramovaných pohybov, ale reaguje v reálnom čase na svoje okolie. Tento robot pracuje v prostredí, kde sa veci rýchlo menia.  Rozpoznáva predmety okolo seba - krabice rôznych veľkostí, mäkké obaly, obálky ležiace na iných - a rozhoduje sa, ktorý z nich si vyberie. To všetko robí bez ľudskej pomoci. 

Odborníci zo spoločnosti Amazon navrhli dômyselnú metódu, ako naučiť Robina rozpoznávať balíky prichádzajúce po dopravníkovom páse. Predtým, ako vývojári naučili algoritmy počítačového videnia segmentovať scény na rôzne prvky, umožnili modelu samostatne vyhľadávať objekty v obraze.  Keď model detekoval objekt, odborníci mu povedali, ako presne to urobil. 

Spočiatku sa používali modely, ktoré boli vopred vyškolené a sú schopné rozpoznať jednoduché prvky objektov, najmä hrany a roviny, potom odborníci vycvičili Robina na identifikáciu rôznych balíkov, ktoré mal spracovať. Na ďalšie zdokonalenie systému odborníci použili aj niekoľko tisíc obrázkov a nakreslili čiary na identifikáciu rôznych balíkov. Koniec koncov, štítky sa môžu meniť. V niektorých prípadoch si dokonca aj človek sotva všimne rozdiel medzi jedným a druhým balením.  Takéto obrázky sa používajú na neustále preškoľovanie Robina, ale v žiadnom prípade to nie je jediná metóda, ktorou vývojári dosahujú najvyššiu úroveň presnosti svojho robota. 

Robot môže oznámiť, ako je presvedčený o svojich rozhodnutiach. Obrázky, ktoré robot označí ako nedostatočne presné, sa okamžite odovzdajú na anotáciu, po ktorej sa dostanú do tréningovej databázy tímu.

Robin si tiež uvedomí, či urobil chybu. Napríklad pri páde balíka alebo neúmyselnom umiestnení dvoch balíkov na triediaceho robota sa robot pokúsi chybu opraviť. Ak sa to nepodarí, zasiahne človek. Doteraz sa robot používal v malom počte, ale vďaka úsiliu tímu o zvýšenie efektívnosti sa blíži k jeho nasadeniu vo veľkom meradle. 

Tento robot sa však musí ešte veľa učiť. Robin sa každých pár dní preškoľuje, dostáva aktualizácie o výkonnosti vozového parku a vývojári dúfajú, že v budúcnosti ho budú môcť aktualizovať niekoľkokrát týždenne.

 

FacebookMySpace TwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It